O specjalności

Witamy na stronie specjalności „Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie” (MC2) na kierunku studiów informatyka prowadzonym w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalność MC2 jest specjalnością na studiach I stopnia (licencjackich, trzyletnich) i studiach II stopnia (magisterskich, dwuletnich).

Specjalność MC2 jest przeznaczona dla wszystkich studentów chcących poznać przedsmak prowadzenia badań naukowych w zakresie informatyki, matematyki oraz dziedzin pokrewnych, często nie znajdujących się w tradycyjnych programach studiów, takich jak robotyka, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, sterowanie optymalne, mechanika i kognitywistyka.

Program specjalności jest elastyczny i może być łatwo dostosowany do Twoich możliwości. Przedmioty są prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki, co gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć zgodny z profilem Instytutu Informatyki oraz miłą atmosferę. Jeżeli widzisz możliwość urozmaicenia Twoich zajęć o zagadnienia, których nie ma w programie i które Cie interesują, zgłoś się do opiekuna specjalności. Z pewnością specjalność MC2 zainspiruje Cię do szukania nowych narzędzi, metod i technik informatycznych, ułatwi wybór przedmiotów, bardzo korzystny z punktu widzenia kontynuacji nauki na studiach II i III stopnia. Kadra Instytutu Informatyki oferuje możliwość przygotowania prac magisterskich i doktorskich w bardzo szerokim zakresie tematycznym.

Przyszli pracodawcy z pewnością będą zadowoleni posiadając Cię w gronie osób dobrze znających interakcje między informatyką i innymi dziedzinami.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!