Pięć stanowisk w projekcie Maestro

Katedra Optymalizacji i Sterowania Instytutu Informatyki Uniwersystetu Jagiellońskiego zaprasza do aplikowania na pięć stanowisk w projekcie prowadzonym w ramach grantu Maestro w następujących kategoriach:
jedno stanowisko dla doktora, trzy stanowiska dla doktorantów i jedno dla magistranta. Studenci mogą uczestniczyć w projekcie dopóki nie obronią prac dyplomowych. Po uzyskaniu przez któregoś ze studentów tytułu lub stopnia, nabór na zajmowane przez niego stanowisko zostanie przeprowadzony ponownie. Rekrutacja będzie otwarta i dwustopniowa. Prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacjii oraz wysłanie aplikacji e-mailem przed 20 czerwca 2013.

Więcej informacji…