Przedmioty

Przedmioty specjalności MC2 dotyczą przede wszystkim: modelowania, sztucznej inteligencji i optymalizacji , choć nie tylko.
Zapraszamy również na związane ze specjalnością seminaria.
Zestaw przedmiotów jest elastyczny i może być modyfikowany przez opiekuna specjalności, po zatwierdzeniu zmian przez Radę Instytutu Informatyki. Inne sprawy związane ze specjalnością rozstrzyga Dyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Informatyki.
Zobacz też: Studia na kierunku Informatyka (licencjckie, magisterskie), tabela przypisania kursów do specjalności i semestrów.

Seminaria

Przedmioty z zakresu modelowania

Semestr zimowy:

Semestr letni:

Przedmioty z zakresu sztucznej inteligencji

Semestr zimowy:

Semestr letni:

Przedmioty z zakresu optymalizacji i sterowania

Semestr zimowy:

Dodatkowe przedmioty specjalności

Semestr zimowy:

Semestr letni: