dr Krzysztof Bartosz

Kontakt: (więcej…)

Zainteresowania:
  • teoria przestrzeni Sobolewa
  • równania różniczkowe cząstkowe
  • nierówności wariacyjne i hemiwariacyjne
  • mechanika ciała stałego w zakresie dotyczącym własności lepkościowych i sprężystości materiałów i niemonotonicznych warunków zetknięcia
  • sterowanie optymalne i rozwiązania numeryczne powyższych problemów
  • metoda Rothe
  • metoda Galerkina
  • metoda elementów skończonych
  • symulacje komputerowe