dr hab. Leszek Gasiński

WWW: http://www.ii.uj.edu.pl/~gasinski/

Kontakt: (więcej…)

Zainteresowania:
  • metody wariacyjne
  • nierówności hemiwariacyjne
  • subpochodna Clarke'a
  • zagadnienia wartości własnych w nierównościach hemiwariacyjnych teorii punktu krytycznego
  • zasada wariacyjna Ekelanda
  • warunki typu zwartości (Palais-Smale,Cerami)
  • twierdzenie o przejściu przez przełęcz
  • zagadnienia sterowania optymalnego
  • metoda mapowania
  • zagadnienia optymalnego kształtu opisywane nierównościami hemiwariacyjnymi